ลำดับ Parameter วิธีวิเคราะห์
41 Apperance Color Visual Method
42

Total Dissolved Solids    

Electrical Conductivity Method