ลำดับ Parameter วิธีวิเคราะห์
11 Fecal Coliform Bacteria MPN Method (SMWW 2017:9221E)
12 E. coli MPN Method / Detection (SMWW 2017:9221F)
13 Staphylococcus aureus Membrane Filtration (SMWW 2017:9213B)
14 Pseudomonas aeruginosa -