บริษัท เทสท์ เทค จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
ระบบน้ำ/น้ำใช้ และระบบบำบัดน้ำเสีย

  บริษัท เทสท์ เทค จำกัด เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำ/น้ำใช้ และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยให้บริการในด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการควบคุมดูแลระบบบำบัด ตลอดจนให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เกี่ยวกับระบบ บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2533 โดยกลุ่มบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความตั้งใจที่จะให้ความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคเกี่ยวกับระบบน้ำแก่ผู้ใช้บริการ  

  บริษัท เทสท์ เทค จำกัด มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/น้ำใช้และน้ำเสีย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
(ว-245 และ ว-187) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 จากสำนักบริหาร 
และรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันวิเคราะห์คุณลักษณะน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  บริษัท เทสท์ เทค จำกัด ให้บริการด้านการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิศวกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (เลขทะเบียน บ-123-48-027) 
จึงมั่นใจได้ว่าการให้คำปรึกษา ความรู้และคำแนะนำต่างๆ ของบริษัทฯ ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ โดยมีปรัชญาการทำงานของบริษัท เทสท์ เทค จำกัด

  “ข้อมูลฉับไว ใช้แก้ไขปัญหา ยึดถือจรรยา ราคากันเอง”
        
บริษัท เทสท์ เทค จำกัด นำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 มาบริหารงาน โดยมีนโยบายคุณภาพ ดังนี้
"บริษัท เทสท์ เทค จำกัด  มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรด้วยการบริหารงานที่เป็นระบบฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและตอบสนองตลาด ด้วยการบริการที่หลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและพึงพอใจ”

logoTEST TECH

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร: 02-893-4211-17, 087-928-5554
แฟกซ์: 02-893-4218
อีเมล: info@testtech.co.th
เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดสําหรับคุณ โปรดอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์นี้เราถือว่าคุณยินยอมให้จัดเก็บและเข้าถึงคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ
3000
4900
th