บริษัท เทสท์ เทค จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
ระบบน้ำ/น้ำใช้ และระบบบำบัดน้ำเสีย

  บริษัท เทสท์ เทค จำกัด เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำ/น้ำใช้ และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยให้บริการในด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการควบคุมดูแลระบบบำบัด ตลอดจนให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เกี่ยวกับระบบ บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2533 โดยกลุ่มบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความตั้งใจที่จะให้ความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคเกี่ยวกับระบบน้ำแก่ผู้ใช้บริการ  

  บริษัท เทสท์ เทค จำกัด มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/น้ำใช้และน้ำเสีย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
(ว-245 และ ว-333) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 จากกองบริหาร 
และรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันวิเคราะห์คุณลักษณะน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  บริษัท เทสท์ เทค จำกัด ให้บริการด้านการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิศวกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (เลขทะเบียน บ-123-48-027) 
จึงมั่นใจได้ว่าการให้คำปรึกษา ความรู้และคำแนะนำต่างๆ ของบริษัทฯ ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ โดยมีปรัชญาการทำงานของบริษัท เทสท์ เทค จำกัด

  “ข้อมูลฉับไว ใช้แก้ไขปัญหา ยึดถือจรรยา ราคากันเอง”
        
บริษัท เทสท์ เทค จำกัด นำระบบบริหารคุณภาพ มาบริหารงาน โดยมีนโยบายคุณภาพ ดังนี้
"บริษัท เทสท์ เทค จำกัด  มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรด้วยการบริหารงานที่เป็นระบบฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและตอบสนองตลาด ด้วยการบริการที่หลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและพึงพอใจ”

logoTEST TECH

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร: 02-893-4211-17, 087-928-5554
แฟกซ์: 02-893-4218
อีเมล: info@testtech.co.th
เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดสําหรับคุณ โปรดอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์นี้เราถือว่าคุณยินยอมให้จัดเก็บและเข้าถึงคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ
3000
4900
th