ทำไมต้องเรา

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด ตระหนักถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ ที่ต้องการบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาในระบบน้ำใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย กฎหมาย ตลอดจนแนวทางแก้ไขเพื่อให้ระบบคงประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีความพร้อมของบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ที่จะให้บริการหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ในการแนะนำและแนะแนวทางแก้ไขปัญหานอกจากรายงานผลการทดสอบ ด้วยราคาที่เป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการครบถ้วน
ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี และช่วยแก้ไขปัญหาและประหยัดงบประมาณให้ผู้ใช้บริการนับพันราย

เข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด ตระหนักถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ ที่ต้องการบริการอื่น ๆ
นอกเหนือจากรายงานผลการทดสอบ 

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด  มีความพร้อมของบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

ให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด มีวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในสายงานด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะให้คำปรึกษากับผู้ใช้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งด้านคุณภาพน้ำ ระบบน้ำ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

บริการครบวงจร

ครอบคลุมการให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา สำรวจ เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ ประเมินปัญหา การศึกษาความเหมาะสมของระบบ การควบคุมดูแลระบบ การเดินระบบและซ่อมบำรุง การฝึกอบรม รวมถึงมีอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำและสารเคมี

ได้รับการรับรองมาตรฐาน

บริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/ น้ำใช้/ น้ำเสีย ดิน และกากตะกอน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม, กรมวิทยาศาสตร์บริการ, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน 

 

 

มีผู้ใช้บริการทั่วประเทศ

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ช่วยแก้ไขปัญหา ด้วยราคาที่เป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการครบถ้วน
และประหยัดงบประมาณให้ผู้ใช้บริการนับพันราย

logoTEST TECH

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร: 02-893-4211-17, 087-928-5554
แฟกซ์: 02-893-4218
อีเมล: info@testtech.co.th, wanwalee.d@testtech.co.th
เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดสําหรับคุณ โปรดอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์นี้เราถือว่าคุณยินยอมให้จัดเก็บและเข้าถึงคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ
3000
4900
th