เครื่องมือของเรา

เครื่อง Flame, Atomic Absorption Spectrophotometer  (AAS)

เป็นเครื่องมือที่ใช้หาปริมาณความเข้มข้นของโลหะ โดยอาศัยหลักการดูดกลืนแสงของธาตุโลหะที่มีอยู่ในตัวอย่าง
สามารถวิเคราะห์หาธาตุต่างๆ ได้มากกว่า 10 ธาตุ นำมาใช้ในงานวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในตัวอย่างน้ำ, ดิน, กากตะกอน ฯลฯ ที่ระดับความเข้มข้นต่ำ (ppm)

เครื่อง Inductively Coupled Plasma (ICP)

เป็นเครื่องมือที่ใช้หาปริมาณความเข้มข้นของโลหะ โดยอาศัยการวัดการคายแสงของธาตุเมื่อได้รับพลังงานความร้อนจากพลาสมา สามารถวิเคราะห์หาธาตุได้หลายๆธาตุพร้อมกัน นำมาใช้ในงานวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในตัวอย่าง น้ำ, ดิน, กากตะกอน ฯลฯ ที่ระดับความเข้มข้นต่ำ (ppm, ppb)

เครื่องวัดสี Color ADMI  Spectrophotometer  HACH (DR6000)

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่าสีในหน่วย ADMI ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ที่ความยาวคลื่น 400-700 nm (เฉดสีม่วงถึงเฉดสีแดง)

เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer

เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารโดยวัด
การดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 190-1100 nm (UV และ Visible) แบบลำแสงคู่ ซึ่งควบคุมและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

Biosafety Cabinet Class II

ตู้ปลอดเชื้อที่ใช้สำหรับงานเชื้อโรคที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดโรค โดยอาศัยการกรองของ HEPA Filter ที่มีประสิทธิภาพในการกรองเชื้อและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 0.3 ไมครอน ได้ถึง 99.99% ซึ่งมีความสามารถในการป้องกันที่ครอบคลุมตั้งแต่
ผู้ปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม

logoTEST TECH

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร: 02-893-4211-17, 087-928-5554
แฟกซ์: 02-893-4218
อีเมล: info@testtech.co.th, wanwalee.d@testtech.co.th
เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดสําหรับคุณ โปรดอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์นี้เราถือว่าคุณยินยอมให้จัดเก็บและเข้าถึงคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ
3000
4900
th