บริการอื่นๆ

นอกจากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว ทางบริษัท เทสท์ เทค จำกัด  มีทีมผู้เชียวชาญ ซึ่งประกอบด้วยวิศวกร
และนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์พร้อมให้บริการ ดังนี้

ผู้ควบคุมและเดินระบบ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(Consultant as Water Pollution Supervisor)

การเริ่มเดินระบบบำบัดน้ำเสียและทดสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ (Start up & Commissioning)

การเดินระบบและซ่อมบำรุง ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ / ระบบบำบัดน้ำเสีย (Operate & Maintenance )

การศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไข

บริการปรึกษาปัญหาคุณภาพน้ำ และประเมินปัญหาในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ/ระบบบำบัดน้ำเสีย
(Water Quality Consultant and Plant Evaluation)

การศึกษาหาวิธีที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ/การบำบัดน้ำเสีย (Feasibility Study)

การสำรวจและประเมินปัญหาในขบวนการผลิตที่มีการใช้น้ำ
พร้อมให้คำแนะนำแก้ไข
(Survey and solve problem of process about water system)

การเจาะติดตั้งบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน เพื่อตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน (Monitoring Well Installation)

อบรมและอื่นๆ

บริการทดลองตกตะกอนเคมี (Jar Test), บริการทดสอบ
หาประสิทธิภาพเรซิน (Resin Efficiency Test),
บริการทดสอบตะกรัน (Scale Test)

การฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ
และระบบบำบัดน้ำเสีย (Training)

บริการสารเคมี, อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม รวมถึงการให้คำปรึกษาและติดตั้งอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการทดสอบ (On-Site Laboratory)

logoTEST TECH

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร: 02-893-4211-17, 087-928-5554
แฟกซ์: 02-893-4218
อีเมล: info@testtech.co.th
เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดสําหรับคุณ โปรดอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์นี้เราถือว่าคุณยินยอมให้จัดเก็บและเข้าถึงคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ
3000
4900
th