ชุดตรวจวิเคราะห์หน้างาน หรือภาคสนาม (Test Kit)

ใช้สำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ หรือประเมินปัญหาที่เกิดขึ้น
1

ชุดตรวจสอบค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)

  1. Phenolphthalein  Indicator
  2. Methyl  Orange  Indicator
  3. 0.02  N  H2SO4  ( F =  40 )
  4. 0.05  N  H2SO4  ( F = 100 )
2

ชุดตรวจสอบค่าคลอไรด์ (Chloride)

  1. Potassium  Chromate  Indicator
  2. 0.0705 N AgNO3 I ( F = 100 )
  3. 0.0282 N AgNO3 II ( F = 40 )
  4. 0.0141 N AgNO3 III ( F = 20 )
3

ชุดตรวจสอบค่าความกระด้าง (Hardness)

  1. Eriochrome  Black  T
  2. Sodium  Sulfide  Solution
  3. Ammonium  Buffer  Solution
  4. EDTA  Solution
4

ชุดตรวจสอบค่าความกระด้างจากแคลเซียม (Calcium-Hardness)

  1. Hydroxylamine Hydrochloride
  2. Potassium Hydroxide
  3. Potassium Cyanide
  4. NaNa Indicator
5

ชุดตรวจสอบค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO)

  1. Manganese Sulphate
  2. Alkali – Azide
  3. Starch Solution
  4. Standard Sodium Thiosulphate
6

ชุดตรวจสอบค่าซีโอดี (COD)

  1. Ferroin Indicator
  2. K2Cr2O7 0.25 N
  3. FAS
  4. Sulfuric Acid + Ag2SO4
7

ชุดตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำ

  ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) , ค่าคลอรีน (Cl2)

  1. Phenol – Red
  2. OTO

logoTEST TECH

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร: 02-893-4211-17, 087-928-5554
แฟกซ์: 02-893-4218
อีเมล: info@testtech.co.th
เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดสําหรับคุณ โปรดอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์นี้เราถือว่าคุณยินยอมให้จัดเก็บและเข้าถึงคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ
3000
4900
th