บริการ ทดสอบ

    บริษัท เทสท์ เทค จำกัด ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ วิเคราะห์น้ำ วิเคราะห์น้ำดื่ม/น้ำใช้ วิเคราะห์น้ำใต้ดิน วิเคราะห์น้ำเสีย วิเคราะห์ดิน วิเคราะห์กากตะกอน วิเคราะห์ค่าความร้อน Heating value และบริการวิเคราะห์ทดสอบอื่นๆ ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ, วิเคราะห์ทดลองตกตะกอนเคมี (Jar Test) และวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อประเมินปัญหาระบบ
    บริษัท เทสท์ เทค จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใบอนุญาตเลขที่ ว-245 และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันวิเคราะห์คุณลักษณะน้ำบาดาลกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

 

การขอรับบริการ

รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด

logoTEST TECH

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร: 02-893-4211-17, 087-928-5554
แฟกซ์: 02-893-4218
อีเมล: info@testtech.co.th
เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดสําหรับคุณ โปรดอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์นี้เราถือว่าคุณยินยอมให้จัดเก็บและเข้าถึงคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ
3000
4900
th